Interim klimachef

Hvorfor skal I have en interim klimachef?

  • Compliance: I gør klar til EU’s forordninger og direktiver indenfor bæredygtighed
  • Ansvar: I tager medansvar for klimaet
  • Profit: I følger kundernes behov for klimavenlige løsninger
  • Organisation: I ønsker at fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere

Hvorfor skal I have en klimachef nu?

I er en mellemstor virksomhed som skiller sig ud ved at være blandt de første. I præger kundernes behov, og I vil være klar til at sælge efterhånden som markedet for klimavenlige løsninger vokser. I ved også, at troværdigt arbejde med bæredygtighed fastholder og tiltrækker de rigtige medarbejdere.

Hvad skal klimachefen lave?

Klimachefen har ansvaret for et fællesskab om dialog og handling i forhold til klimaet. Arbejdet tager udgangspunkt i et overblik over virksomhedens klimaaftryk, og kan omfatte klimaregnskab, forretningsmuligheder og -risici, psykologisk tryghed og kommunikation. Klimachefen rapporterer til virksomhedens CEO eller CFO vedrørende konkrete prioriteringer og forventninger, og samarbejder med alle relevante medarbejdere.

Hvad er jeres konkrete udbytte af klimachefens arbejde?

  • Løbende opdatering af virksomhedens klimaaftryk
  • Evalueringer og anbefalinger vedrørende forretningsmuligheder og -risici
  • Forslag til og implementering af konkrete initiativer
  • Struktur til dataarbejde

Hvorfor skal klimachefen være interim?

Interim betyder midlertidig, og er et alternativ til at placere ansvaret hos en fastansat medarbejder. Behovet kan opstå hvor der er et akut behov for ressourcer og kompetencer. Behovet kan også opstå hvor ansvarsområdet skal udvikles indtil det kan bære en fuldtidskontrakt eller overgå til en anden medarbejder.

Hvem kan blive jeres interim klimachef?

Det kan Jesper Kirkebække Jensen. Hans speciale er at omsætte komplekse problemer til konkrete handlinger. Han har arbejdet med analyse af klimastrategi siden 1994, rådgivet EU Kommissionen og Klimarådet, og bidraget til FN’s klimapanel. Han har gennemført workshops for Verdensbanken og Mærsk, og han har rådgivet beslutningstagere hos Deloitte og OECD. Jesper er Ph.D. med speciale i økonomisk analyse af klimastrategi. Se mere på Jespers LinkedIn profil.

Frank van Tongeren, Head of Division at the OECD
“Jesper joined our team to help us with our strategy for a new model of global value chains. This involved colleagues from every part of the organisation. Jesper was great. He added structure when we faced complex issues regarding databases and software. And he was always easy to contact and responsive to our demands.”

Hvordan kommer I videre og stiller spørgsmål?

Samarbejdet tager udgangspunkt i et overblik over virksomhedens klimaaftryk. Overblikket skaber vi i fællesskab på et forløb med 2 workshops á 2 timer. Dette forløb aftaler vi separat, og giver mulighed for at afprøve samarbejdet i praksis. Læs mere om workshops her.

Kontakt venligst Jesper Kirkebække Jensen på tlf. 2420 5000 eller jesper@kirkebaekkejensen.com